Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy (PENB)

Energetický průkaz (PENB), Energetický štítek

Co to je?


Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) slouží pro jednoduché hodnocení budovy z hlediska její energetické náročnosti, tj. hodnocení kvality objektu z hlediska tepelných ztrát, výše spotřebovávaných VŠECH energií a s tím spojených nákladů na provoz budovy.   Dle výše spotřeby energií  (v kWh spotřebované energie  na m2 užitkové plochy za rok) je budova zařazena do1 z 7 tříd (A-G): A-C jsou třídy vyhovující, D-G třídy nevyhovující. Uvedené třídy jsou obdobou tříd spotřeby energií elektrospotřebičů na jaké jsme zvyklí u ledniček, praček a jiných elektrospotřebičů.U budov jsou však hodnoceny spotřeby všech vstupujících energií, tj. energie na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Kdy je potřeba?
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je potřeba dokladovat  při:

A: Výstavbě/změnách budov

a1) výstavbě nových budov : PENB je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.

Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny u u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, u budov, které jsou kulturní památkou, u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, u staveb pro rodinnou rekreaci, u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

a2) při větších změnách dokončených budov: PENB je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.

B: Užívání budov

b1) Užívání bytové nebo administrativní budovy, PENB musí být vypracován: (1)

  • do 1. ledna 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2,
  • do 1. ledna 2017 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2
  • do 1. ledna 2019 s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2,

b2) Užívání budovy orgánem veřejné moci, PENB musí být vypracován: (1)

  • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2,
  • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

 

C. Prodeji a pronájmu budov: (1)

c1) Prodeji budovy nebo ucelené části budovy

c2) Pronájmu celé budovy

c3) Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

(1) Platnost dána zákonem 318/2012 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, závaznou od 1.1.2013

Povinnost zpracovat PENB je dána zákonem č. 406/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů. PENB je vypracováván na základě metodiky stanovenou vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

 

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu