Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Kontrola provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání

Cíl kontrol

Cílem kontrol klimatizačních systémů je ověřit zda účinnosti provozovaných zařízení jsou v souladu s požadavky dané technickými a legislativními předpisy. Součástí kontroly jsou dále doporučení pro udržení anebo zlepšení aktuálního stavu účinnosti zařízení.

Požadavek účinností, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných klimatizačních systémů stanoví vyhláška č. 284/2022 Sb. o kontrole klimatizačních systémů (ze dne 20.9.2022)

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole.

Kdy je kontrola potřeba?

První kontrola systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od jeho uvedení do provozu.

U již provozovaného systému klimatizace nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání musí být kontrola prováděna nejméně jednou za 5 let.

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu, tel.: +420 558 712 129, +420 608 368 378