Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Kontrola klimatizačních systémů

Cíl kontrol

Cílem kontrol klimatizačních systémů je ověřit zda účinnosti provozovaných zařízení jsou v souladu s požadavky dané technickými a legislativními předpisy. Součástí kontroly jsou dále doporučení pro udržení anebo zlepšení aktuálního stavu účinnosti zařízení.

Požadavek účinností, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných klimatizačních systémů stanoví vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů (účinnost od 1.8.2013)

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole.

Kdy je kontrola potřeba?

Vlastník příslušného systému je povinen zajistit kontrolu v případě, že chladící výkon klimatizačního zařízení je vyšší než 12 kW. Pro chladící výkon v rozsahu od 12 do 100kW je nutno provádět kontrolu jednou za 10 let. Pro chladící výkon nad 100kW je nutno provádět kontrolu  jednou za 4 roky.

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu