Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Dvořákova 2
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

KOTLÍKOVÉ DOTACE

NOVINKY!

Příjem žádostí  o kotlíkové dotace (2. kolo)  dotace se přijímají od 5.9.2017.

Příjem žádostí proto pokračuje i nadále, a to až do 31. 12. 2018 nebo do zaregistrování 10 000 žádostí.

Podrobnější informace naleznete na webu  Lokální topeniště.

Nová zelená úsporám         Průkaz energetické náročnosti budovy

Nova zelena usporamPENB

Nová zelená úsporám (3.výzva) BĚŽÍ

V rámci 3.výzvy jsou podporovány následující opatření:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

  • dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy včetně vegetačních, stropu, podlahy
  • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • podporu lze poskytnout na výměnu lokálních topidel na tuhá fosilní paliva (využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění)
  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem
  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů
  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu
  • podpora na využití tepla z odpadní vody
  • podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Podmínky programu Nová zelená úsporám – 3. Výzva NZÚ byly vyhlášeny 22.10.2015 podrobné informace naleznete na webových stránkách Nová zelená úsporám.

 

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí:

vyčerpáním stanovené alokace (finančních prostředků) nebo nejpozději do  31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

 

 

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu