Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Dotace “Nová Zelená Úsporám”

 

Novinky v  programu Nová zelená úsporám, platné od září 2023  viz. ZDE.

V září 2023 odstartoval příjem žádostí Nová zelená úsporám programu HOUSEEnerg a Modernizačního  fondu a nově “Oprav dům po babičce”

Oblastí podpory programu Nová Zelená Úsporám:

Oblasti podpory

Oblast A – ZATEPLENÍ

a) Maximální celková výše podpory na opatření provedená na jednom rodinném domě v oblasti podpory A, je omezena na 950 000 Kč v této výzvě programu. Do limitu se nezapočítávají případné bonusy.
b) Maximální výše podpory se stanoví jako součet podpory na jednotlivé konstrukce obálky budovy, na kterých je prováděno opatření dle energetického hodnocení a základní podpory, která zohledňuje například náklady na přípravu odborného posudku, statické a jiné průzkumy, odborný technický dozor.

 

Typ konstrukce Podporované opatření
Dílčí[Kč/m2] Základ [Kč/m2] Optimální[Kč/m2]

Památky

[Kč/m2]

Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově 600 800 1 300 800
Výplně otvorů 2 200 3 000 4 900 4 900
Konstrukce k zemině 800 1 050 1 700 1 050

Stínící technika: 1500

Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku): 25000 Kč/žádost

Oblast B – NOVOSTAVBA

Výše podpory v oblasti B:

Pasiv+: [535000 Kč/dům] Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

 

Oblast C – ZDROJE ENERGIE

Podoblast C.1

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření

– typy zdrojů

Jednotková výše podpory

[Kč]

Pouze UT/UT + ohřev vody

Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000
Kotel-bio + Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000
Kamna Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Předání tepla sáláním popř. teplovzdušné 45 000
TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch 60 000/80 000
TCV/TCV + Tepelné čerpadlo vzduch – voda 80 000/100 000
TC + FV Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch nebo vzduch voda pro vytápění a ohřev vody s podporovu FV 140 000
TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda nebo voda-voda 120 000/140 000
CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000

 

Podoblast C.2

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
SOL Solární termický ohřev vody 45 000
SOL+ Solární termický ohřev vody s přitápěním 60 000
FV Solární fotovoltaický ohřev vody 45 000
TČ-V Využití tepelného čerpadla pro ohřev vody 45 000

Podoblast C.3

Instalované části systému FVE  Výše podpory [Kč]
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem (dle definice v kap. 12) 60 000
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000

 Podoblast C.4

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč/dům]
VZT Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla 105 000
 

 

Podoblast C.5

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Předehřev-C Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody 50 000
Předehřev-D Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody 5 000 Kč / odběrné místo (max. 15 000 Kč)

Oblast D – ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

Podoblast D.1 – Zelená střech

Typ zelené střechy Plochá střecha[Kč/m2] Min. tloušťka vegetačního souvrství [mm]
Extenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

800

75

Polointenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

900

150

Intenzivní zelená střecha, sklon ≤ 15°

1000

300

Šikmá zelená střecha, sklon > 15°

1000

75

Podoblast D.2 – Dešťovka

Označení podporovaných opatření Podporovaná opatření Výše podpory [Kč]
Zálivka Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady. 20 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 55 000 Kč.
Zálivka + WC Systém pro využití akumulované dešťové vody jako vody užitkové a případně také pro zálivku. 30 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 65 000 Kč.
Šedá voda Systém pro využití vyčištěné/dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody 70 000 + 3 500 * x Maximální výše dotace na jednu žádost je omezena na 105 000

Podoblast D.3 – Ekomobilita

Maximální výše podpory se stanoví jako součin jednotkové výše podpory a počtu instalovaných dobíjecích bodů.

Instalace dobíjecích stanic: 30000 Kč/dobíjecí bod

 

Oblast E – PROJEKTOVÁ PODPORA

Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku pro podání žádosti, na zajištění odborného technického dozoru a provedení měření průvzdušnosti obálky budovy.

A – Zateplení podpora ve výši25000,-Kč

B – Novostavba podpora ve výši 35000,-Kč

C – Zdroje energie – podoblati C.2, C.3 a C.4  podpora ve výši 5000 Kč

D – Dešťovka – pouze pro opatření Šedá voda a Šedá voda +  podpora ve výši 5000 Kč

 

BONUSY

10% pro strukturální postižené kraje (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský)

Kombinační bonus – v jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření

Bonus pro příjemce kotlíkových dotací

Bonus za enviromentálně šetrné řešení projektu

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu