Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Energetický posudek

Energetický posudek (EP): slouží pro:

  1. posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.
  2. posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny u energetickéch hospodářství (nad 5MW výkonu) .
  3. posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství (nad 10MW výkonu)
  4. posouzení proveditelnosti projektů týkající se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů,
  5. vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci dotačních programů
  6. jako podklad pro veřejné zakázky v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla

Energetický posudek (EP) je povinen nechat zpracovat stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství v následujících případech:

  1. Výstavba nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW (posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů, posudek je pak součástí PENB)
  2. Výstavba nového anebo změna energetické hospodářství s celkovým tepelným výkonem vyšším než 5 MW  (posouzení proveditelnosti zavedení výroby elektřiny, posudek je součástí dokumentace stavby)
  3. Výstavba nového anebo změna energetické hospodářství s celkovým elektrickým výkonem vyšším než 10 MW (plynové turbíny 2MW, spalovací motory 0,8 MW/  (posouzení proveditelnosti zavedení dodávky tepla u energetického hospodářství, posudek je součástí dokumentace stavby)
  4. Žádost o podporu z programů podpor ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů (posouzení proveditelnosti projektů týkající se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla)

Povinnost zpracovat EP je dána novelizovaným zákonem č. 406/2000 Sb., schváleným PS ČR 19.9.2012, platnost od 1.1.2013

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu