Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Energetický audit

Co to je?

Energetický audit (EA): Slouží pro technické zhodnocení stavu a energetických potřeb budov energetických hospodářství nebo technologii.

Cílem energetického auditu je dále nalezení potenciálu dosažitelných úspor energie, stanovení opatření k odstranění nedostatků v hospodaření energií a navrhnutí ekonomicky nejvýhodnější varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění.

Kdy je potřeba?

Energetický audit: (EA)

EA je povinen nechat zpracovat stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo
energetického pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že:

  1. Budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem (>700Gj)
  2. U větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle
  3. Platnost energetického auditu není v zákoně nijak stanovena. Z logiky věci  vyplývá, že audit platí do chvíle, než se objektu provedou významnější  změny, které ovlivní energetickou náročnost (zateplení či jiná rekonstukce, výměna kotle nebo rekonstrukce vytápění a pod., případně změna způsobu využívání objektu)

Poznámka:  povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.

Povinnost zpracovat Energerický audit (EA) je dána novelizovaným zákonem č. 406/2000 Sb. Náležitosti EA jsou dány vyhláškou č.480/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti náležitostí EA ve znění pozdějších předpisů se změnami:  309/2016 Sb. a vyhláškou č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu