Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Termovize budov

Pro docílení komplexnosti našich služeb nabízíme termovizní měření pro objekty, zařízení a technologie. V oblasti stavebnictví se jedná o termovizní měření budov a obvodových plášťů (zejména nové budovy a měřené po rekonstrukcích).

Termovizní (infračervené) snímkování budovy odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo – tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizní měření je vhodným prostředkem pro kontrolu kvality dodávky zateplení či celého objektu před kolaudací.

Typické aplikace termovizního měření:

  1. kontrola tepelně-izolačních vlastností pláště staveb (stav po rekonstrukcích, zateplení)
  2. vyhledávání závad stavebních konstrukcí (zatékání, vlhkost-plísně)
  3. vyhledávání závad podlahového topení – lokalizace místa uniku topné kapaliny
  4. kontrola tepelně izolačních vlastností zařízení pro výrobu a rozvod tepla

V případě měření objektů z exteriéru je nejvhodnější období pro měření podzim-zima (venkovní teplota do +5°C, vytápění objektu v provozu). Měření se provádí dle ČSN ISO 13187:1999.

 

 

 

 

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu