Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie

Cíl kontrol

Cílem kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie je ověřit zda účinnosti provozovaných zařízení jsou v souladu s požadavky dané technickými a legislativními předpisy. Součástí kontroly jsou dále doporučení pro udržení anebo zlepšení aktuálního stavu účinnosti zařízení.

Požadavek účinností, rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie stanoví: vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie (účinnost od 1.8.2013)

Výsledkem kontroly je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie.

Kdy je kontrola potřeba?

Kontrola kotlů a rozvodů energie  je vyžadována pro kotle:

  1. od 20kW do 100 kW všechna paliva s četností jeden krát za 10 let
  2. nad 100 kW spalující pevná a kapalná paliva  s četností jeden krát za dva roky

Jsme autorizovaná firma s oprávněním provádět kontroly kotlů s oprávněnou osobou na seznamu Energetických specialistů, který je veden Ministerstvem průmyslu a obchodu (ev.č. 170)

Provádíme:

  1. změření a vyhodnocení účinnosti kotlů nepřímou metodou (Metoda, která stanovuje účinnost kotle kombinací výpočtů a nepřímých měření účinnosti dle technické normy ČSN 070305.)
  2. změření a vyhodnocení účinnosti kotlů přímou metodou  (Přímá metoda stanovení účinnosti kotle je doporučeným způsobem změření účinnosti kotle, které porovnává přímou spotřebu paliva a změřené teplo dodávané z kotle do např. topného systému za stejné časové období. Měření zahrnuje všechny tepelné ztráty a ztráty energie, ke kterým dochází při přeměně energie obsažené v palivu na energii v horké vodě nebo páře dodávané z kotle. Je přesnější než metoda nepřímá. Tato metoda se doporučuje všem provozovatelům kotlů, kteří mají zájem znát skutečnou hodnotu účinnosti kotle.)

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu