Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Legislativa

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 318/2012 Sb. účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole účinnosti kotlů a rozvodů tepelné energie, účinnost od: 1.8.2013

Vyhláška č. 193/2013 Sb. o kontrole klimatizačních systémů, účinnost od: 1.8.2013

Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od 1.1.2013

Vyhláška č. 78/2013 Sb.  o energetické náročnosti budov, účinnost od: 1.4.2013

Vyhláška č. 118/2013 Sb. o energetických specialistech, účinnost od: 1.6.2013

Vyhláška č. 480/2012 Sb.  o energetickém auditu a energetickém posudku, účinnost od: 1.1.2013

Zákon č. 177/2006 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, účinnost od: 01.07.2006

Vyhláška č. 337/2011 Sb. o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, účinnost od: 18.12.2010

Vyhláška č. 349/2010 Sb. o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, účinnost od: 18.12.2010

Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, účinnost od: 1.7.2007

Vyhláška č. 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, účinnost od: 1.9.2007

Vyhláška č. 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, účinnost od: 1.9.2007

Vyhláška č. 195/2007 Sb. kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení, účinnost od: 1.9.2007

Vyhláška č. 542/2006 Sb. kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, účinnost od: 13.12.2006

Vyhláška č. 213/2001 Sb. kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, účinnost od: 29.6.2001

Vyhláška č. 425/2004 Sb. kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, účinnost od: 1.8.2004