Adresa
EMTEST spol. s r.o.

Hrabinská 1951/50c
737 01 Český Těšín

GPS: 49.7450N 18.6283E

E-mail:
emtest@emtest.eu

Tel . : +420 558 731 080
GSM: +420 608 368 378

Dotace OP PIK (Výzva II Úspory energie) a OPŽP

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 MPO (informace ZDE (MPO),  ZDE (Czech Invest) a Operační program životního prostředí (OPŽP) 2014-2020  ZDE :

Firma Emtest aktivně spolupracuje s žadateli dotací při vypracovávání energetických auditů a energetických posudků potřebných pro úspěšné přidělení dotace.

Podporované aktivity:

 1. Zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie (úspory energie):
  • modernizace stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti
  • modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla
  • zlepšování tepelně technických vlastností budov, s výjimkou rodinných a bytových domů
  • využití odpadní energie v průmyslových procesech pro vlastní spotřebu podniku
  • zvyšování energetické účinnosti zaváděním vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
  • snižování energetické náročnosti / zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 2. Využití obnovitelných zdrojů energie:
  • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku

Kontaktujte nás na náš e-mail:  emtest@emtest.eu